Luzhou Bio-Chem Technology (Shandong) Co., Ltd.
Maltodextrin,Dextrose,Sorbitol,Liquid Glucose,High ….
Address:18 Luzhou Road, Yishui County, Shandong Province. China
Shandong Tianmei Biotech Co., Ltd
non-dairy creamer , vegetable fat powder isomaltooligosaccharide ….
Address:South Zhengzhou road, Heze, Shandong, China
Shandong Tianjiu Biotech Co., Ltd
maltdextrin, malt extract, non dairy creamer, ….
Address:          Chenji Industrial …
Zhongshiduqing(Shandong) Biotech Co., Ltd.
Soy Peptides,Collagen Powder,Malt Extract Powder,Corn ….
Address:Chenji Industrial District
Shandong Baolingbao Erythritol Co., Ltd
erythritol, isomalt, isomaltooligosaccharide, ….
Address:No.113,Kaituo Road,, Yucheng, Shandong, China
1