NEW SONG YI ALUMINIUM CAN MANUFACTORY
cigar tube , aluminium tube, barrel, can, bottle, pen marker ….
Address:N0.905-2,YU-REN SEC., JIN- CHYOU RD. , TAOYUAN Taiwan
1